مقالات و دانستنی ها

آشنایی با واژههای تخصصی حوزه نور و روشنایی

دمای رنگ (CCT)
عددی است که برحسب کلوین ) K( بیان میگردد و نشان دهنده رنگ نوری است که یک منبع نوری تولید میکند. هرچه این عدد بزرگتر باشد نور سردتر و سفیدتر و هرچه این عدد کوچکتر باشد، نور گرمتر و زردتر خواهد بود. نورهای گرم (دمای رنگ پایین) برای مکانهای عمومی و محل استراحت و نورهای سرد (دمای رنگ بالا) برای فضاهایی که افراد در آن فضا نیاز به تمرکز بالاییدارند نظیر کلاس درس، محل کار و ... مناسب است. بر طبق استاندارد ANSI C78.377 توصیه شده است...

معرفی GAI به عنوان شاخص زنده بودن رنگ اجسام

یکی از ویژگی های مهم منابع نوری، نمود رنگ میباشد. یکی از شاخصهای تشخیص آن ، CRI (شاخص نمود رنگ) است که
بیانگر وفاداری رنگ بوده ولی به تنهایی نمی تواند معیار کاملی جهت ارزیابی باشد.

مفهوم زاویه تابش در لامپ LED و صرفه جویی حاصل از آن در تامین روشنایی

برای داشتن درک درستی از نور و روشنایی یک فضا و اینکه چگونه در خرید لامپ LED یک انتخاب صحیح و آگاهانه انجام دهیم، لازم است تا با مفاهیم روشنایی آشنا شویم تا ضمن صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی، نور مناسب را برای محیط زندگیخود فراهم نماییم. در این نوشته ابتدا به تشریح مفاهیم پر کاربرد حوزهی نور و روشنایی پرداخته شده است و...

نکاتی جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر لامپ ها

رعایت موارد زیر منجر به کاهش مصرف انرژی و یا افزایش مدت زمان کارکرد لامپها میگردد