بازدید ریاست محترم استاندارد استان البرز از کارخانه افراتاب

سرکار خانم مهندس شکراللهی ، ریاست محترم استاندارد البرز ، و هیئت همراه ، در بهمن ماه 1395 از کارخانه افراتاب بازدید کردند . در طی حضور ایشان ، ازخط تولید لامپهای کم مصرف ،LED و چراغهای سقفی و نورافکنهای LED و همچنین تجهیزات و امکانات جدید تست و اندازه گیری و آزمایشگاه همکار ، بازدید بعمل آمد .