اخذ مجوز تحقیق و توسعه از وزارت صنایع

 اخذ مجوز تحقیق و توسعه از وزارت صنایع

 تلاش در جهت تحقیق و توسعه و طراحی محصولات جدید منطبق با استاندارد و الزامات قانونی یکی از اهداف مهم شرکت افراتاب است که با کسب مجوز از وزارت صنایع ، این تلاش بصورت هدفمندتر دنبال خواهد شد .در دی ماه سال 95 واحد تحقیق و توسعه شرکت افراتاب موفق به اخذ مجوز از وزارت صنایع گردید.