اخبار و رویدادها

نمای ساختمان شرکت افراتاب بازسازی شد

نمای ساختمان شرکت افراتاب بازسازی شد

بازسازی نمای ساختمان شرکت افراتاب

کسب عنوان واحد نمونه استاندارد سال 1396 در استان البرز

کسب عنوان واحد نمونه استاندارد سال 1396 در استان البرز

کسب عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز ، افتخار دیگری است که در سال 1396 توسط پرسنل پرتلاش شرکت افراتاب محقق شده است 

کسب عنوان واحد نمونه استاندارد سال 1397 درسطح کشور

کسب عنوان واحد نمونه استاندارد سال 1397 درسطح کشور

 

 

 

 کسب عنوان واحد نمونه استاندارد سال 1397 در سطح کشوری 

<<  1 2 3 4 5  >>