آخرین رویدادها

خط مشی

خط مشی

کاتالوگ محصولات ۱۳۹۹

جهت دریافت کاتالوگ سال ۱۳۹۹ افراتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.

کاتالوگ محصولات ۱۳۹۶

جهت دریافت کاتالوگ سال ۱۳۹۶ افراتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.کاتالوگ ۹۶

بولتن ۹۴

جهت دریافت بولتن سال ۱۳۹۴ افراتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.بولتن ۹۴

بولتن ۹۵

جهت دریافت بولتن سال ۱۳۹۵ افراتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.بولتن ۹۵

بولتن ۹۶

جهت دریافت بولت سال ۱۳۹۶ افراتاب ر روی لینک زیر کلیک کنید.بولتن ۹۶

بولتن ۹۷

جهت دریافت بولتن مهرماه سال ۱۳۹۷ افراتاب ر روی لینک زیر کلیک کنید.بولتن مهر ۹۷

گواهینامه ها و افتخارات افراتاب

آبان ۷۹ : اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع اردیبهشت ۸۴ : کسب رتبه برتر از اولین جشنواره مدیر...

گواهی نامه استاندارد مدیریت کیفیت

سال ۱۳۹۶ تمدید گواهی نامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه همکار افراتاب (ISO۱۷۰۲۵) دریاف...